Shadow Defender 1.5.0.726

Shadow Defender 1.5.0.726

shadowdefender.com – 2,7MB – Shareware – Android Windows
ra khỏi 3 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Shadow Defender là tốt nhất dễ dàng sử dụng máy tính/máy tính xách tay bảo mật và bảo vệ công cụ cho hệ điều hành Windows. Khách sạn cung cấp một cách tuyệt vời để ngăn chặn những thay đổi không mong muốn hoặc độc hại đang được thực hiện của bạn PC/máy tính xách tay. Với Shadow Defender, bạn có thể chạy hệ thống trong một môi trường ảo, được gọi là Shadow Mode. Và tất cả các cuộc tấn công sẽ xảy ra trong môi trường ảo, không có trong môi trường thực tế. Nếu cuộc tấn công đã xảy ra, tất cả bạn cần làm là phải khởi động lại hệ thống của bạn. Sau khi khởi động lại, Hệ thống của bạn sẽ được khôi phục lại tình trạng ban đầu, nếu như không có gì xảy ra Và trong khi đó bạn có thể tiết kiệm được lựa chọn các tập tin và thư mục cho môi trường thực tế. Tính năng: * 1. Ngăn chặn bất kỳ vi rút không rõ và trong tương lai. * 2. Bảo vệ riêng tư của bạn effectly. * 3. Loại bỏ các hệ thống thời gian và chi phí bảo trì máy tính/máy tính xách tay. * 4. Lướt internet một cách an toàn.

Tổng quan

Shadow Defender là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi shadowdefender.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Shadow Defender là 1.5.0.726, phát hành vào ngày 02/08/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 1.5.0.726, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

Shadow Defender đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,7MB.

Người sử dụng của Shadow Defender đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Shadow Defender!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có Shadow Defender cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
shadowdefender.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại